Vemmelev Skovlav
Vemmelev Skovlav
Skovstuen, Slagelse Landevej 128 v/ Bakkely Skov
 

Vedtægter

 1. Vemmelev Skovlav har til formål på bedst mulig måde at værne om Bakkelyskoven, samt være med til at øge mulighederne for lokalsamfundets naturoplevelser i skoven og dens lokaliteter, hvilket altid skal ske på skovens præmisser.
   
 2. Lavets vedtægter, arrangementer, opgaver og beføjelser skal godkendes af Naturstyrelsen.
 3.   
 4. Lavet har tilsyn med lokalsamfundets brug af lokaliteter i skoven herunder også udlejning af Skovstuen efter retningslinier godkendt af Naturstyrelsen.
   
 5. Lavet ledes af 1 oldermand og 4 lavsmedlemmer i forening, der alle vælges på det årlige lavsmøde. Alle skal have bopæl i skovens nærområde.
 6. Oldermand og 2 lavsmedlemmer er på valg i lige år. 2 lavsmedlemmer er på valg i ulige år.
  Fordelingen til valg sker første gang ved lodtrækning.
  Blandt de 4 valgte lavsmedlemmer fordeles følgende poster: finanskarl, skriverkarl/boligkarl og 2 skovkarle.
  Lavet laver selv sin forretningsorden, hvoraf det også fremgår at oldermand og finanskarl på det årlige lavsmøde aflægger beretning om det forløbne år.
  På det årlige lavsmøde vælges hvert år en revisorkarl samt mindst en suppleantkarl.
  Lavsmødet skal indkaldes med 14 dages varsel og afholdes mellem den 1/6 og 1/7.
  På det årlige lavsmøde fastsættes et symbolsk lavskontingent.
  Alle valg og afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 7. Alle kan efter ønske optages i lavet og dermed støtte lavets gode sag. Medlemskab er på ingen måde nødvendigt for at benytte sig af skovens tilbud.
   
 8. Lavet skal medvirke til at videreføre skovens traditioner.
   
 9. Ved opløsning af lavet skal eventuelle midler bruges til glæde for lokalmiljøet.
   
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net