Vemmelev Skovlav
Vemmelev Skovlav
Skovstuen, Slagelse Landevej 128 v/ Bakkely Skov
 

Regler for benyttelse af Skovstuen

Skovstuen kan lånes af alle i lokalsamfundet, det være sig enkeltpersoner eller foreninger, der vil bruge stuen i forbindelse med aktiviteter i skoven.

 
Skovstuen er et skovens lokale og skal bruges som sådan i forbindelse med aktiviteter i skoven. Skovstuen kan altså ikke udlejes som decideret festlokale i konkurrence med omliggende forsamlingshuse el.lign.
 
Skovstuen kan ikke udlånes til formål, der strider imod Naturstyrelsens overordnede politik eller Vemmelev Skovlavs vedtægter. Skovlavet administrerer udlånene i praksis.
 
Lån af Skovstuen sker gennem skovlavets ”Boligkarl” pr. mail. Se kontakt 
 
Foreninger eller brugergrupper der har fast ugentlig benyttelse af Skovstuen kan, mod underskrift af aftale om brug af lokalet, få udleveret en nøgle.
Foreninger og brugergrupper skal efter endt brug stille egne materialer og værktøjer i anvist depot på loftet. Naturstyrelsen eller Skovlavet påtager sig intet ansvar for ting i depotet      
 
Skovstuen, toilet og gang skal forlades i fejet, ryddet og rengjort stand med bænke og borde stillet på plads, herunder rengøring af det brugte inventar.

I forbindelse med lån / brug af skovstuen skal brugerne selv fjerne alt affald, da der ikke er kommunal afhentning af skrald fra Skovstuen. Dette gælder også brugte bleer i forbindelse med brug af toilettet.
Strømmen til køleskabene skal afbrydes, og de skal tømmes for indhold og efterlades med dørene åbne!
 
Den opstillede skraldespand i porten må ikke benyttes til eget affald!

Skovstuens toiletter skal altid være åbne for skovens brugere, uanset om lokalet er udlånt.
Skovstuen skal aflåses af efter endt brug. Yderdør til porten og toilet må dog ikke låses.

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net